Skip to main content

Kesän työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 29.6.2022

Näkinsillan työmaa kesäkuussa 2022.

Hakaniemessä ja Kruununhaassa Kruunusillat-allianssin työt ovat juuri nyt kiivaimmillaan. Uusi Hakaniemensilta on kaiken keskiössä: alueen muita töitä sovitetaan yhteen sillanrakentamisen kanssa, jotta se pääsee häiriöttä etenemään.

Töitä siivittää tieto siitä, että kokonaisuutena Kruunusillat-hanke etenee hienosti. Ensimmäiset kiskot on jo asennettu Kruunuvuorenrannassa, ja raitiotiesillat Korkeasaaren molemmin puolin ovat rakenteilla.

Siltaa ja viemäriä

Hakaniemensiltaa rakennetaan molemmilta rannoilta käsin: perustuksia paalutetaan, ja sillan tukia raudoitetaan ja betonoidaan. Uuden sillan linjauksen kohdalta Siltavuorensalmesta puretaan pois vanha painejäteviemäri, ja rakennustöiden aikana käytössä on väliaikainen viemäri. Uutta varsinaista viemärilinjaa rakennetaan samanaikaisesti sillan kanssa, ja tämä tarkoittaa esimerkiksi kaivutöitä ja pontinlyöntiä molemmilla rannoilla.

Uudet viemäriputket upotetaan Siltavuorensalmen pohjaan tämänhetkisen tiedon mukaan viikolla 28. Upotustyötä tehdään yötyönä kahtena yönä. Tällöin kaikki vesiliikenne Siltavuorensalmesta katkaistaan. Työstä tiedotetaan tarkemmin ajankohdan varmistuttua. Upotustyöllä on säävaraus: kovalla tuulella sitä ei voida tehdä.

Uusi Hakaniemensilta otetaan tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön vuonna 2024, ja sen jälkeen vanha silta puretaan.

Näkinsillan työt

Kruunusillat-allianssi uusii myös Merihaan kupeessa sijaitsevan, Sörnäisten rantatien ylittävän jalankulkua ja pyöräilyä palvelevan Näkinsillan. Vanha silta on purettu, ja töiden ajan kulkijoita palvelee väliaikainen silta.

Näkinsillan läntisimpään, Vetehisenkujan kohdalla sijaitsevaan tukeen rakennetaan uudelle painejäteviemärille pumppaamo, jota varten on alkukesän aikana kaivettu suuri kaivanto. Pohjaveden tason alapuolelle sijoittuva pumppaamo on geoteknisesti haastava rakenne.

Pumppaamo on osa siltarakennetta, eli sen täytyy kestää sillan kuormat. Sille valetaan todella paksut ja kestävät seinät, ja tätä työtä päästään nyt kesän aikana tekemään. Lisäksi sillan länsipään viimeiset paalut päästään lyömään maahan kaivannon valmistuttua.

Viikolla 27 (4.-7.7.) Näkinsillan porapaalutuksia tehdään Sörnäisten rantatien jalankulun ja pyöräilyn kohdalla. Tällöin jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoreitille.

Uusi Näkinsilta otetaan käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2023 alussa.

Muut Hakaniemen työt

Koko Hakaniemenranta alkaa jo olla työalueena, mutta kesän aikana työt laajenevat vielä John Stenbergin rannan risteykseen saakka. Koko alueella uusitaan kunnallistekniikkaa ja katurakenteita.

Maailman rauha -patsaan jalustan kiveyksen purkutyöt on aloitettu, ja patsas siirretään kaupungin varastoon kesän aikana. Kaupunki päättää myöhemmin, mitä patsaalle jatkossa tapahtuu.

Merihaan päässä ja Nihdissä on myös päästy aloittamaan Merihaansillan rantarakenteita. Merihaansilta on raitiotietä varten rakennettava uusi silta, joka yhdistää Hakaniemenrannan ja Kalasataman eteläkärjen Nihdin.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Sörnäisten rantatiellä

Sörnäisten rantatiellä käynnissä oleva kaukolämpölinjan uusimistyö aiheuttaa muuttuvia liikennejärjestelyjä. Kesä-heinäkuun vaihteessa moottoriajoneuvoliikenteen ajokaistoja siirretään väliaikaiselle linjaukselle. Lisäksi esimerkiksi Haapaniemenkadun risteyksen kohdalla joudutaan välillä siirtelemään jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Kaikille liikennemuodoille kuitenkin järjestetään reitit myös töiden aikana.

Kruunusillat-allianssi uusii Sörnäisten rantatien Haapaniemenkadun risteykseen saakka. Lopputilanteessa katu muuttuu seuraavasti: keskialueen viherkaista kapenee ja muuttuu kiveykseksi, ja puut poistetaan. Ajokaistat siirtyvät keskemmälle, jotta uudet jalankulun ja pyöräilyn väylät mahtuvat molemmille reunoille.

Kruununhaassa jatketaan käynnissä olevia töitä

Uuden Hakaniemensillan ja painejäteviemärin rakennustyöt näkyvät ja kuuluvat edelleen myös Kruununhaassa. Katujärjestelyt muuttuvat sillan uusimisen myötä, ja tämän takia alueella on uusittu mittava määrä kunnallistekniikkaa.

Kesäkuussa Pohjoisranta-kadun kaikki liikenne siirrettiin väliaikaiselle linjaukselle lähemmäs rakennuksia, ja kadun vanhaa linjausta puretaan parhaillaan pois. Uutta Pohjoisranta-katua aletaan rakentaa kesän aikana.

Myös Kirjanpuistossa aloitetaan joitakin töitä kesän aikana.