Skip to main content

Hakaniemen kesä

Tiedote 4.5.2023

 

Uuden Hakaniemensillan työmaa huhti-toukokuun vaihteessa 2023.

Kevät on kääntymässä Kruunusillat-hankkeen kolmanneksi kesäksi, joka samalla on koko hankkeen tehokkain työjakso. Työt ovat tänä kesänä paitsi kiivaimmillaan, myös alueellisesti laajimmillaan: niitä tehdään koko hankealueella. Jostain valmiistakin päästään jo nauttimaan.

Tänä kesänä Hakaniemessä ja Kruununhaassa ei enää ainakaan pitkäkestoisesti jouduta kärsimään kauas kantautuvasta paalutusmelusta, mutta pienempiä meluisia töitä kuten louhintaa (eli räjäytyksiä ja kallionporausta) ja pontitusta tehdään jatkuvasti monissa eri paikoissa.

Liikennejärjestelyt

Alkuvuoden aikana Hakaniemessä on tehty useita pieniä liikenteellisiä muutoksia, jotka ovat valmistelleet nyt toukokuun alussa tapahtuvia isompia liikennejärjestelyitä. Hakaniemen torikadun ja John Stenbergin rannan liikenteenvälityskykyä on parannettu, sillä esimerkiksi osa busseista on siirtynyt kulkemaan niitä pitkin.

Perjantaina 5.5. tapahtuva iso muutos on Haapaniemenkadun muuttuminen moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaiseksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei Sörnäisten rantatieltä enää pääse autolla kääntymään Haapaniemenkadulle ylös Kallion suuntaan, vaan on kierrettävä Ympyrätalon ohi Porthaninkadulle ja sieltä Haapaniemenkadulle. Kaupunkiin saapuessaan kannattaakin Sörnäisten rantatien sijasta suunnata suoraan Sturenkadulle, jos on menossa Haapaniemenkadulle.

Seuraava isompi muutos on Hakaniemenkadun sulkeminen moottoriajoneuvoliikenteen läpiajolta maanantaista 8.5. alkaen. Sulku kestää vuoden 2023 loppuun saakka. 

Ratatyöt

Varsinaisella Kruunusillat-raitiotien linjauksella Hakaniemenrannassa on tähän saakka tehty monenlaisia pohjanvahvistus- ja kunnallisteknisiä työvaiheita. Töiden tarkoituksena on ollut luoda uutta, toimivaa ja aikaa kestävää katuympäristöä, mutta myös siirtää vanha kunnallistekniikka pois ratalinjauksen alta. Nyt ollaankin jo siinä pisteessä, että varsinaiset radanrakennustyöt on voitu aloittaa.

Ratarakentaminen aloitettiin toukokuun alussa nykyisen Hakaniemensillan länsipuolella ja se etenee muutamassa eri pätkässä kohti Siltasaarenkatua. Ratatyöt etenevät nopeasti, ja jo ensimmäisen viikon jälkeen nähdään valmista rataa ensimmäisillä työalueilla.

On mahdollista, että ratatöitä tehdään myös yöaikaan, mikäli alkukesä osoittautuu kovin helteiseksi. Hitsausta ei voida tehdä liian lämpimissä olosuhteissa.

Ratatöitä tehdään tällä erää kesäkuun alkupuolelle saakka, ja sitten ne jäävät tauolle odottamaan muiden töiden valmistumista. Vielä tämän vuoden syksyllä saadaan tehtyä jonkin verran lisää, ja viimeiset pätkät vuosina 2024-2025.

Tänä kesänä uutta rataa saadaan tehtyä Hakaniemeen 250-300 metriä. Tarkka metrimäärä riippuu monesta asiasta, sitä rataa rakennetaan vielä tässä vaiheessa täysin muiden työvaiheiden ja niitten vaatimien liikennejärjestelyjen ehdoilla.

Näkinsillan valmistuminen

Hitaasti edennyt kevät vaikutti jonkin verran uuden Näkinsillan töihin, mutta esimerkiksi kaideasennukset ja sillan tukeen sijoittuvan jätevesipumppaamon rakennustyöt ovat edenneet normaalisti.

Tällä hetkellä odotetaan sopivaa säätä sillan kannen vesieristystöille. Kun ne saadaan tehtyä, uskallamme kertoa sillan avajaispäivämäärän. Uskomme, että avajaisia voidaan viettää kesäkuun loppupuolella.

Jos näin käy, väliaikaisen siltarakennelman purkutyöt ajoitetaan heinäkuulle. Tuolloin luvassa on jonkin verran yötöitä, jotta purku saadaan tehtyä ilman suurempia liikennehäiriöitä.

Merihaansilta

Hakaniemenrannasta Nihtiin kuljetaan tulevaisuudessa Merihaansiltaa pitkin. Tämän uuden raitiotieliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun sillan rakentamisaikataulu on sidoksissa Hanasaaren voimalan hiilikuljetusten loppumiseen. Voimalan toiminta on nyt ajettu alas, mutta hiiltä kuljetetaan vielä kesän ajan laivoilla pois voimalasta.

Elokuun lopussa virallinen laivaväylä suljetaan, mutta salmesta pääsee veneillä läpi vielä senkin jälkeen. Väliaikaiseen työsiltaan jätetään kulkuaukko, joka on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea. Kulkuaukon sijainti muuttuu työn edetessä. Merihaansillan lopullinen alituskorkeus arviolta vuodesta 2026 alkaen on 2,5 metriä.

Tänä kesänä Merihaansillan työmaalla tehdään tukirakenteita, ja sen jälkeen valmiilla lohkoilla aloitetaan sillan kannen teline- ja muottityöt. Vesistöalueen paalutuksia jatketaan elokuussa luontotauon loputtua.

Merihaansilta otetaan käyttöön samanaikaisesti, kun Kruunusillat-raitiotieyhteys muutenkin valmistuu.

Hakaniemensilta

Uuden Hakaniemensillan teräsrungon kaikki lohkot eli pääpalkit on saatu asennettua alkuvuoden 2023 aikana. Tämän vaativan työvaiheen valmistuminen on iso askel sillanrakentamisessa. Nyt lohkoja hitsataan kiinni toisiinsa, ja tämä työvaihe kestää toukokuun puoleen väliin saakka. Kun hitsaukset valmistuvat, aloitetaan sillan kannen muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. Näissä töissä meneekin käytännössä koko loppuvuosi.

Sen jälkeen sillalle täytyy vielä tehdä pintarakenteet, verhoilut ja varustelut, kuten sillan kaiteiden asennukset. Jos kaikki sujuu suunnitellusti, pääsemme uudelle sillalle vuoden 2024 aikana.

Tänä ja seuraavana kesänä Hakaniemensiltojen alituskorkeus on normaalia matalampi eli 3,5 metriä, koska molemmat sillat ovat vielä paikoillaan eikä virallista väylää ole voitu vielä siirtää siihen kohti, jossa se tulee lopputilanteessa olemaan. Väylän siirto tehdään sitten, kun vanha siltä on purettu ja tarvittavat ruoppaukset päästään tekemään. Lopullinen alituskorkeus veneilykaudesta -25 alkaen on 4,7 metriä.

Kruununhaan työt

Kruununhaassa katutyöt ovat suurilta osin olleet talven ajan tauolla, ja töitä on tehty ainoastaan rannassa ja siltatyömaalla. Kesä tuo tullessaan muuttuvia liikennejärjestelyjä, sillä esimerkiksi vesihuollon asennukset jatkuvat.

Toukokuussa aloitetaan Pohjoisranta-kadun uuden kiertotien valmistelu. Kiertotie rakennetaan rantaan talven aikana nousseen uuden tukiponttiseinän taakse, rannan puolelle. Se valmistuu ja otetaan käyttöön kesäkuun loppuun mennessä, jos kaikki sujuu ongelmitta. Samanaikaisesti tehdään muita, pienempiä järjestelyjä, joista kaikista tiedotetaan erikseen aikataulun varmistuttua.

Kun kiertotie on käytössä, päästään kaivamaan Pohjoisranta 24 ja 26 -kiinteistöjen väliin syvä kaivanto, joka tarvitaan paineellisten jätevesiputkien ja hulevesiputkien asennusta varten. Kaivanto on niin syvä, että merivettä joudutaan pumppaamaan siitä pois yötä päivää. Pumppauksesta aiheutuu jonkin verran melua.

Kaivannossa joudutaan tekemään myös kovaa melua aiheuttavia työvaiheita, kuten porapaalutusta ja pontinlyöntiä. Nämä työvaiheet eivät ole onneksi kovin pitkäkestoisia. Tämänhetkisen arvion mukaan kovemmasta melusta joudutaan kärsimään noin kahden viikon ajan. Tiedotamme työn ajankohdasta tarkemmin, kun se varmistuu.

Koko hankkeen tilanne

Kokonaisuutena Kruunusillat-raitiotiehanke etenee aikataulussaan, ja liikennöinti on määrä aloittaa vuonna 2027.

Hakaniemenranta