Skip to main content

Mihin Kruunusillat-hanketta tarvitaan?

Kysymyksien sarja

Laajasalon alueen on ennustettu kasvavan reilusti vuoteen 2040 mennessä. Kruunuvuorenrantaan rakentuu uusi yli 13 000 asukkaan kaupunginosa ja muualla Laajasalossa maankäytön tiivistäminen mahdollistaa asunnot noin 7500 uudelle asukkaalle. 

Nykyinen liikenneverkko ei turvaa toimivaa liikennettä tulevaisuuden Laajasalossa ja Kruunuvuorenrannassa. Esimerkiksi metron on ennustettu ylikuormittuvan tulevaisuudessa.

Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva ja viihtyisä raitioliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteys, mikä samalla tukee kaupungin tavoitetta lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta liikenteestä.

Uusi yhteys liittää Laajasalon uudet asuinalueet suoraan kantakaupunkiin. Matka keskustan ja Laajasalon välillä lyhenee ja nopeutuu. Laajasalon raitiotiestä voi vaihtaa Nihdissä Kalasataman raitiotiehen, jolla pääsee Pasilaan.

Toisaalta myös liikenneyhteydet Kalasataman eteläosasta keskustaan paranevat selvästi hankkeen myötä.

Lisää aiheesta

Onko pituudella jänneväliä?

Tiedote 15.2.2024

 

3D mallinnus uudesta Kirjalansalmen sillasta. Kuva: Väylävirasto

Kruunuvuorensilta on valmistuessaan Suomen pisin silta, siinä on Suomen korkein pyloni ja sillalla tulee olemaan myös pisin jänneväli. Mutta näin ei tule olemaan kauaa.

Paraisilla rakennetaan Kirjalansalmen siltaa, jossa tulee sillan valmistuttua olemaan meitä pidempi jänneväli.

Sillan jänneväli on sillan välitukien välinen etäisyys. Kruunuvuorensillan pisin jänneväli on 260 m ja Kirjalansalmen sillan jänneväli tulee olemaan 265 m.

Pituudessa ja pylonin korkeudessa Kruunuvuorensilta tulee säilyttämään ykköspaikan. Kruunuvuorensillan pituus on 1191 m ja Kirjalansalmen sillan pituus tulee olemaan 650 m. Kirjalansalmen siltaan rakennetaan kaksi pylonia, joiden korkeus on 83 m, kun Kruunuvuorensillan pyloni kohoaa 135 m korkeuteen. Pyloni on sillan välituki, johon sillan vinoköysiosuus kiinnittyy teräsvaijereiden avulla.   

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Hakaniemenranta, Kruunusillat

Hakaniemen uudistus jatkuu

Julkinen tiedote

Me Kruunusillat-raitiotien tekijät rakennamme teille myös uutta rantaa ja katuja sekä uuden Hakaniemensillan. Lisäksi korjaamme viemäreitänne, vesijohtojanne sekä sähkö- ja telekaapeleitanne.

Vuonna 2021 pääsimme jo hyvään alkuun: Rakensimme väliaikaisen paineviemärin korvaamaan uuden Hakaniemensillan takia poistettavan viemärin ja teimme neljäsosan Hakaniemenrantaan kadun alle tarvittavista paalulaatoista. Lisäksi uusimme mittavan määrän kunnallistekniikkaa molemmin puolin Siltavuorensalmea.

Olette huomanneet, miten työmaa haittaa arkeanne. Olette silti ollut ymmärtäväisiä ja kärsivällisiä. Kiitos! Valitettavasti helpotusta ei ole vielä luvassa. Työmme päättyvät vasta vuonna 2026.

Vuonna 2022 rakennamme entistäkin ahkerammin: Tavoite on, että uusi Näkinsilta valmistuisi vuoden lopussa vanhan paikalle. Jatkamme salmen molemmin puolin kunnallistekniikan uusimista ja rantarakentamista sekä teemme salmessa ruoppausta ja täyttöä.

Teemme työsillan Hakaniemensillan rakentamista varten ja aloitamme sillan rakentamisen. Silta valmistuu vuonna 2024. Pohjoisrannan tielinjaus siirretään kevään aikana kauemmaksi rannasta työmaa-alueiden laajentuessa. Lisäksi työskentelemme Kalasataman Nihdissä ja merellä.

Työmaat aiheuttavat haittaa

Elämä työmaan laidalla on ikävää. Haittaamme arkeanne, vaikka emme haluaisi.

Työmaat aiheuttavat turvallisuutenne takia muutoksia liikkumiseen. Opastamme reitit kadulla hyvin. Jos näin ei ole, antakaa meille palautetta. Kerromme myös ennalta nettisivuillamme ja Facebookissa tulevista muutoksista.

Työmme aiheuttaa melua ja pölyä, joita torjumme kaikin käytettävissä olevin keinoin. Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7-18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

Tietoa saatavilla:

  • Facebook: www.facebook.com/kruunusillat
  • Twitter: www.twitter.com/kruunusillat
  • Verkkosivu ja palautelomake: www.kruunusillat.fi
  • Joukkoliikenteen muutokset: HSL, www.hsl.fi ja www.reittiopas.fi, p. 09 4766 4000
  • Mahdollisista lyhyistä vesi- ja sähkökatkoista kerrotaan huoneisto- tai rappukohtaisilla tiedotteilla.
  • Hakaniemen muut hankkeet: www.uuttahelsinkia.fi/hakaniemi Työmaapäivystys p. 040 484 2320

 

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta, Kruunusillat

Hakaniemenrannassa aloitetaan rantarakenteiden purku viikolla 7

Tiedote 7.2.2024

Kruunusillat-allianssi valmistautuu aloittamaan Hakaniemensillan itäpuolella, Merihaan edustalla ruoppaustyöt jäiden lähdettyä.

Ruoppausten valmistelu aloitetaan rantamuurin purkutöillä 12.2.2024 alkaen. Purkua tehdään rammeroimalla eli iskuvasaralla, ja siitä syntyy ajoittaista melua. Melu ei ole kuitenkaan yhtä voimakasta kuin esimerkiksi paalutusmelu.

Purkutyö valmistuu arvion mukaan maaliskuun loppuun mennessä.

Pahoittelemme häiriöitä.

Liikennejärjestelyt, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta

Joulukuuset kerätään kiinteistöistä maksutta alkuvuoden aikana

Tiedote 4.1.2024

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kerää joulun jälkeen kymmeniätuhansia joulukuusia hyödynnettäväksi. Jokainen voi jättää oman kuusensa jätetilansa läheisyyteen tai toimittaa maksutta Sortti-asemalle. Valtaosa kerätyistä kuusista haketetaan ja hyödynnetään tukiaineena biojätteen kompostoinnissa.

Käytetyn joulukuusen voi joulun jälkeen jättää oman kiinteistön jätekatoksen viereen tai toimittaa Sortti-asemalle veloituksetta. Kuusesta tulee poistaa kaikki koristeet ennen pois viemistä. Kuva: Jussi Hellsten

HSY kerää jälleen joulukuuset asuinkiinteistöistä, kouluilta ja päiväkodeista pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Kuusien keräyksestä ei peritä erillistä maksua.

Joulukuusi tulee jättää näkyville kiinteistön jätetilan tai -astioiden välittömään läheisyyteen. On kuitenkin huomioitava, ettei kuusi tuki kulkuväyliä tai hankaloita kenenkään liikkumista. Niitä ei saa viedä sisälle jätetilaan, eikä niiden päälle saa kasata lunta. Suurin osa kuusista viedään Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen haketettavaksi, jolloin ne voidaan hyödyntää tukiaineena biojätteen kompostoinnissa.

– Viime joulun jälkeen veimme noin 64 000 joulukuusta hyötykäyttöön. Joulukuusien määrä on pysynyt lähes samana jo vuosien ajan. Keräämme suurimman osan kuusista biojäteastioiden tyhjennysten yhteydessä alkuvuodesta, pääasiassa tammi–helmikuun aikana, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Jos kiinteistöllä ei ole erillistä biojätteen keräysastiaa, kuuset kerätään sekajäteastioiden tyhjennyksen yhteydessä. Tällöin ne päätyvät jätevoimalaan, jossa niistä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Yksittäiset kuuset voi viedä tammikuun aikana maksutta myös HSY:n Sortti-asemalle. Sinne tuodut kuuset kuljetetaan Ämmässuolle haketettavaksi.

– Saamme kuusista yli sata tonnia haketta, jota voimme käyttää tukiaineena biojätteen kompostoinnissa biojätteen käsittelylaitoksessamme. Biojätteen keräyksen laajentuessa kaikkiin kiinteistöihin pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella saamme yhä suuremman osan kuusia hyötykäyttöön Ämmässuolla. Kuusesta täytyy poistaa kaikki koristeet ennen pois kantamista, muistuttaa HSY:n toimintovastaava Christoph Gareis.

Lajittelethan myös teko- ja ruukkukuuset oikein

Rikkinäinen tai uudelleenkäyttöön kelpaamaton tekokuusi, joka on valmistettu muovista ja metallista, lajitellaan sekajätteeksi. Isoista tekokuusista helposti irrotettavat metalliosat voi lajitella kiinteistön metallinkeräysastiaan. Jos tekokuusi ei mahdu kiinteistön sekajäteastiaan, sen voi viedä HSY:n Sortti-asemalle. Sortti-asemalla tekokuusesta veloitetaan sekajätehinnaston mukaisesti.

Noin metrin mittaisten ruukkukuusien suosio on viime vuosina noussut. Ruukkukuusen voi säilyttää kodin koristekasvina tai istuttaa omalle pihalle keväällä. Jos ruukkukuusta ei halua säilyttää, sen voi poistaa ruukusta, ravistella enimmät mullat pois juurista biojätteen keräykseen ja toimittaa kuusen sellaisenaan joulukuusikeräykseen Sortti-asemalle tai jätetilan viereen.

Myös joulukukkien ruukuista tulevan pienehkön määrän multaa voi laittaa biojätteeseen. Pienet pöytäkuuset voi suoraan lajitella multineen biojätteeksi, kunhan uudelleenkäyttöön kelpaamattomat ruukut lajitellaan aina materiaalin mukaisesti muovi- tai sekajätteeksi.

Hakaniemenranta