Kesän työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 29.6.2022

Näkinsillan työmaa kesäkuussa 2022.

Hakaniemessä ja Kruununhaassa Kruunusillat-allianssin työt ovat juuri nyt kiivaimmillaan. Uusi Hakaniemensilta on kaiken keskiössä: alueen muita töitä sovitetaan yhteen sillanrakentamisen kanssa, jotta se pääsee häiriöttä etenemään.

Töitä siivittää tieto siitä, että kokonaisuutena Kruunusillat-hanke etenee hienosti. Ensimmäiset kiskot on jo asennettu Kruunuvuorenrannassa, ja raitiotiesillat Korkeasaaren molemmin puolin ovat rakenteilla.

Siltaa ja viemäriä

Hakaniemensiltaa rakennetaan molemmilta rannoilta käsin: perustuksia paalutetaan, ja sillan tukia raudoitetaan ja betonoidaan. Uuden sillan linjauksen kohdalta Siltavuorensalmesta puretaan pois vanha painejäteviemäri, ja rakennustöiden aikana käytössä on väliaikainen viemäri. Uutta varsinaista viemärilinjaa rakennetaan samanaikaisesti sillan kanssa, ja tämä tarkoittaa esimerkiksi kaivutöitä ja pontinlyöntiä molemmilla rannoilla.

Uudet viemäriputket upotetaan Siltavuorensalmen pohjaan tämänhetkisen tiedon mukaan viikolla 28. Upotustyötä tehdään yötyönä kahtena yönä. Tällöin kaikki vesiliikenne Siltavuorensalmesta katkaistaan. Työstä tiedotetaan tarkemmin ajankohdan varmistuttua. Upotustyöllä on säävaraus: kovalla tuulella sitä ei voida tehdä.

Uusi Hakaniemensilta otetaan tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön vuonna 2024, ja sen jälkeen vanha silta puretaan.

Näkinsillan työt

Kruunusillat-allianssi uusii myös Merihaan kupeessa sijaitsevan, Sörnäisten rantatien ylittävän jalankulkua ja pyöräilyä palvelevan Näkinsillan. Vanha silta on purettu, ja töiden ajan kulkijoita palvelee väliaikainen silta.

Näkinsillan läntisimpään, Vetehisenkujan kohdalla sijaitsevaan tukeen rakennetaan uudelle painejäteviemärille pumppaamo, jota varten on alkukesän aikana kaivettu suuri kaivanto. Pohjaveden tason alapuolelle sijoittuva pumppaamo on geoteknisesti haastava rakenne.

Pumppaamo on osa siltarakennetta, eli sen täytyy kestää sillan kuormat. Sille valetaan todella paksut ja kestävät seinät, ja tätä työtä päästään nyt kesän aikana tekemään. Lisäksi sillan länsipään viimeiset paalut päästään lyömään maahan kaivannon valmistuttua.

Viikolla 27 (4.-7.7.) Näkinsillan porapaalutuksia tehdään Sörnäisten rantatien jalankulun ja pyöräilyn kohdalla. Tällöin jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoreitille.

Uusi Näkinsilta otetaan käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2023 alussa.

Muut Hakaniemen työt

Koko Hakaniemenranta alkaa jo olla työalueena, mutta kesän aikana työt laajenevat vielä John Stenbergin rannan risteykseen saakka. Koko alueella uusitaan kunnallistekniikkaa ja katurakenteita.

Maailman rauha -patsaan jalustan kiveyksen purkutyöt on aloitettu, ja patsas siirretään kaupungin varastoon kesän aikana. Kaupunki päättää myöhemmin, mitä patsaalle jatkossa tapahtuu.

Merihaan päässä ja Nihdissä on myös päästy aloittamaan Merihaansillan rantarakenteita. Merihaansilta on raitiotietä varten rakennettava uusi silta, joka yhdistää Hakaniemenrannan ja Kalasataman eteläkärjen Nihdin.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Sörnäisten rantatiellä

Sörnäisten rantatiellä käynnissä oleva kaukolämpölinjan uusimistyö aiheuttaa muuttuvia liikennejärjestelyjä. Kesä-heinäkuun vaihteessa moottoriajoneuvoliikenteen ajokaistoja siirretään väliaikaiselle linjaukselle. Lisäksi esimerkiksi Haapaniemenkadun risteyksen kohdalla joudutaan välillä siirtelemään jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Kaikille liikennemuodoille kuitenkin järjestetään reitit myös töiden aikana.

Kruunusillat-allianssi uusii Sörnäisten rantatien Haapaniemenkadun risteykseen saakka. Lopputilanteessa katu muuttuu seuraavasti: keskialueen viherkaista kapenee ja muuttuu kiveykseksi, ja puut poistetaan. Ajokaistat siirtyvät keskemmälle, jotta uudet jalankulun ja pyöräilyn väylät mahtuvat molemmille reunoille.

Kruununhaassa jatketaan käynnissä olevia töitä

Uuden Hakaniemensillan ja painejäteviemärin rakennustyöt näkyvät ja kuuluvat edelleen myös Kruununhaassa. Katujärjestelyt muuttuvat sillan uusimisen myötä, ja tämän takia alueella on uusittu mittava määrä kunnallistekniikkaa.

Kesäkuussa Pohjoisranta-kadun kaikki liikenne siirrettiin väliaikaiselle linjaukselle lähemmäs rakennuksia, ja kadun vanhaa linjausta puretaan parhaillaan pois. Uutta Pohjoisranta-katua aletaan rakentaa kesän aikana.

Myös Kirjanpuistossa aloitetaan joitakin töitä kesän aikana.

Kesäkuun työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 1.6.2022

 

Pohjoisrantaa keväällä 2022

Normaalia hitaammin edennyt kevät on tarkoittanut rakentajille tehokkaita työpäiviä. Kesähelteillä työskentely on aina normaalia raskaampaa, ja taukoja joudutaan työturvallisuussyistä pitämään enemmän kuin viileinä päivinä.

Hakaniemessä tehdään yötöitä

Hakaniemessä työalueet laajenevat kesäkuun aikana kohti Hakaniemen toria ja Siltasaarenkatua. Mediassa huomiota saanut Maailman rauha -patsas siirretään kesän aikana töiden tieltä Porvooseen, kaupungin varastoon.

Sörnäisten rantatiellä tehdään kaivutöitä, louhintaa, piikkausta, putkiasennuksia ja täyttöjä. Autokaistat siirtyvät kesän aikana eri linjaukselle. Tästä tiedotetaan erikseen ajankohdan varmistuttua.

Näkinsillan työmaalla rakennetaan sillan tukia ja viimeistellään pumppaamon kaivantoa. Siltatyön takia alueella joudutaan siirtelemään viemäriputkia ja tekemään uusia liitoksia. Liitostöitä joudutaan tekemään yöaikaan, koska yöllä viemäreissä virtaa vähemmän jätettä. Itse asennus ei ole kovaa melua aiheuttavaa, mutta asennuksen aikana imuautot imevät jätettä viemäreistä, mistä syntyy melua.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kyseisiä yötöitä tehdään kolmena yönä ennen juhannusta: 7.-8.6. välisenä yönä, jolloin imuautot ovat Sörnäisten rantatiellä väliaikaisen liikenneympyrän luona, sekä 9.-10.6. ja 13.-14.6. välisinä öinä, jolloin imuautot ovat Näkinkululla ja vanhan Hakaniemensillan luona. Aikataulussa on säävaraus: kovalla vesisateella asennuksia ei voida tehdä.

Tulevalla Merihaankadulla täytetään kaivantoja ja asennetaan uuden mittarikaivon putkia.

Uuden Hakaniemensillan tukia aletaan Hakaniemen puolella raudoittaa. Työtä tehdään myös veden alla.

Hakaniemenrannan itäpäässä maankaivu, pontitus ja putkityöt jatkuvat syksyyn saakka.

Hakaniemenrannassa tehdään myös ruoppauksia. Maa-ainesta kuljetetaan proomuilla Kalasataman eteläkärkeen Nihtiin, missä puolestaan porapaalutetaan.

Kruununhaassa liikennejärjestelyt muuttuvat

Kruununhaan puolella Siltavuorenrannassa sekä kadun- että sillanrakennustöiden vaatimat työalueet laajenevat. Jalankulku ja pyöräily siirrettiin jo toukokuun lopulla väliaikaisen rampin kautta kauemmas rannasta, ja kesäkuun aikana myös moottoriajoneuvoliikenteen kiertoreitti saadaan valmiiksi. Tällöin myös autoliikenne siirtyy lähemmäksi rakennuksia. Muutoksesta tiedotetaan tarkemmin ajankohdan varmistuttua.

Kun liikenne on siirretty, aletaan vanhaa Sörnäisten rantatietä / Pohjoisranta-katua purkaa pois. Vanhan asfaltin purkutyöt aiheuttavat kovempaa melua.

Uuden Hakaniemensillan rakennustöiden vaatima työsilta valmistuu Kruununhaan puolella kesäkuun aikana. Työsiltaan jätetään veneitä varten aukko. Kun työsilta on valmis, varsinaisen sillan tukia päästään tekemään myös Kruununhaan puolella.

Vesiliikennekatko tulossa Siltavuorensalmeen

Lopullista, Siltavuorensalmen alittavaa painejäteviemäriputkea on hitsattu toukokuun aikana Kruunuvuorenrannassa. Noin 150 metriä pitkä viemäriputki uitetaan kesäkuun lopussa Kruunuvuorenrannasta Siltavuorensalmeen ja upotetaan sukeltajien avulla salmen pohjaan. Tämä työvaihe kestää pari päivää, ja sen aikana Siltavuorensalmen vesiliikenne on kokonaan poikki. Tiedotamme tästä tarkemmin, kun työn ajankohta varmistuu.

Katusuunnitelma, Hakaniemenranta

Kysy työmaasta pop up -tapahtuma

TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2022 KLO 15.00 – 16.00
Hakaniemenranta 17, FI-00530 Helsinki, Suomi

Tapahtumasta myös tietoa: https://www.facebook.com/events/282340794019544?ref=newsfeed 

Kruunusillat-allianssi käytettävissäsi

Onko kysyttävää tai keskusteltavaa Hakaniemen ja Kruununhaan alueen rakennustöistä tai muuten vain Kruunusillat-hankkeesta?

Tule tapaamaan meitä Hakaniemenrantaan, Kulttuurisaunan edustalle (Hakaniemenranta 17) tiistaina 24.5. klo 15-16. Paikalla Kruunusillat-allianssin ylintä työn- ja projektinjohtoa sekä viestinnän edustajia.

Tervetuloa - tutustutaan ja vaihdetaan ajatuksia!

Hakaniemenrannassa tehdään kovaa melua aiheuttavia louhintatöitä 30.5. alkaen

Tiedote 25.5.2022

30.5.2022 alkaen Hakaniemenranta 6:n kohdalla (eli Opetushallituksen luona) tehdään kallion louhintaa eli räjäytystöitä, jotka kestävät arviolta noin viikon. Räjäytyksiä on enintään 3-4 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 7-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia (korvatulppia) halukkaille. Niitä on noudettavissa osoitteesta Hakaniemenranta 16, työmaa-aitaan kiinnitetystä postilaatikosta.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.

Hakaniemenranta

Kruunusillat-allianssin toukokuun työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 2.5.2022

Uuden Hakaniemensillan rakennustyömaa Hakaniemenrannassa

Toukokuu tuo tullessaan laajenevia työalueita: Hakaniemensillan rakentamiselle tarvitaan lisätilaa, ja liikenne siirtyy Siltavuorensalmen molemmilla puolilla kauemmaksi rannasta. Työt aloitetaan myös Merihaan edustalla, Hakaniemenrannan itäisimmässä osassa.

Merihaassa työt käynnistyvät kaivanto kerrallaan

Hakaniemenrannan 12-18 edustalla Merihaassa työt saadaan kunnolla käyntiin toukokuun aikana.

Kunnallistekniikan uusiminen alueella vaatii syviä kaivantoja, joita tuetaan ponttiseinien avulla. Ponttiseinien lyöminenmaahan aiheuttaa voimakasta melua. Pontitus aloitetaan toukokuun alussa ja se kestää syksyyn saakka, mutta sitä ei tehdä yhtäjaksoisesti, vaan edetään kaivanto kerrallaan lännestä itään.

Työalueet aidataan, mutta kiinteistöihin järjestetään kulkutiet asukkaille, huoltoajolle ja pelastusajoneuvoille.

Loka-marraskuussa kunnallistekniset työt tällä alueella jäävät näillä näkymin tauolle noin puoleksi vuodeksi, koska Merihaansillan rakennustyöt sekä ranta-alueiden ruoppaukset aloitetaan tämänhetkisen arvion mukaan alkutalvesta 2023. Merihaansiltaa rakennetaan kokonaisuudessaan parisen vuotta. Vuoden 2023 aikana aloitetaan myös meritäyttöjen tekeminen.

Hakaniemensillan rakennustyöt näkyvät ja kuuluvat

Uuden Hakaniemensillan perustusten paalutukset ja pohjalaatan valut ovat käynnissä Siltavuorensalmen molemmin puolin. Päätytuet alkavat jo toukokuun aikana nousta näkyviin.

Siltavuorensalmeen on huhtikuun aikana rakennettu työsilta, jolta käsin rakennetaan varsinaista siltaa. Työsiltaan on jätetty aukko veneilijöitä varten.

Toukokuun aikana Hakaniemensillan ali kulkevaa jalankulun ja pyöräilyn reittiä siirretään Hakaniemenrannassa kauemmaksi rannasta. Muutoksesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Sörnäisten rantatie ja Näkinsilta

Näkinsillan rakennustyöt ja Miina Sillanpään kadulle (Vetehisenkujan kohdalle) rakennettavan jätevesipumppaamon työt ovat käynnissä. Pumppaamo sijoitetaan sillan tukeen ja sitä varten joudutaan ensin kaivamaan iso kaivanto, josta ajetaan pois noin 800 kuorma-autollista maata. Maanajo kestää tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuulle saakka.

Sillan Merihaan puoleiset tuet ovat jo paikoillaan, ja työ etenee kesäkuukausina ripeästi.

Sörnäisten rantatiellä on käynnistymässä myös kaukolämmön asennus kadun itäpuolelle sekä paineviemärilinjan asennus keskikaistojen väliin. Molempia alueita aletaan kaivaa auki toukokuun aikana. Kruunusillat-allianssi uusii Sörnäisten rantatien noin Haapaniemenkadun risteykseen saakka. Tämä työvaihe valmistuu vuoden 2024 loppupuolella.

Melua aiheuttavaa yötyötä tehdään toukokuun toisella viikolla

Näkinsillan työmaan luona tehdään paineviemärin siirtotyötä, joka vaatii yöllisiä putkiliitostöitä ja imuautojen käyttöä neljänä yönä. Ensimmäiset kaksi yötä on aikataulutettu viikolle 19, jolloin töitä on tarkoitus tehdä maanantain ja tiistain (9.-10.5.) välisenä yönä sekä keskiviikon ja torstain (11.-12.5.) välisenä yönä.

Varsinaista asennusta tehdään Sörnäisten rantatiellä, tulevan Miina Sillanpään kadun risteyksessä, eikä se aiheuta juurikaan melua. Sitä syntyy kuitenkin imuautoista, jotka tulevat asennuksen ajaksi imemään jätettä viemäreistä Sörnäisten rantatielle väliaikaisen liikenneympyrän läheisyyteen, ja käyvät tyhjentämässä sitä viemäriin Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksessä.

Sekä Sörnäisten rantatiellä että Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksen läheisyydessä on siis yöllä luvassa imuautoista lähtevää kovempaa melua, ja myös hajuhaittaa voi syntyä. Myös autojen vilkkuvalot voivat häiritä. Työtä tehdään klo 21-06 välillä.

Kyseinen työvaihe joudutaan tekemään yöllä useista eri syistä, joista merkittävin on se, että yöllä, kun suurin osa ihmisistä nukkuu, jätettä virtaa viemärissä vähemmän.

Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, paineviemärin siirtotöiden arvioidaan valmistuvan toukokuun aikana.

Muuallakin tapahtuu

Opetushallituksen edustalla asennetaan hulevesikaivoja sekä yhteiskäyttöpylväiden perustuksia. Yhteiskäyttöpylväät ovat pylväitä, joilla on useita käyttötarkoituksia: niissä voi olla valaistus ja raitiovaunun johtokannatus, ja sen lisäksi esimerkiksi liikennemerkkejä tai liikennevaloja.

Opetushallituksen edustalla tehdään jo myös ratapohjan rakennekerroksia.

Tulevalla Merihaankadulla paalulaattatyöt jatkuvat ja kunnallistekniikkaa päästään asentamaan toukokuun aikana.

Työt ovat käynnissä myös Kalasataman eteläkärjessä eli Nihdissä: uuden rantamuurin porapaalutukset alkavat toukokuun aikana ja jatkuvat pitkälle kesään. Nihdissä tehdään Kruunusillat-hankkeen töiden lisäksi myös Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen töitä. Niistä voi lukea lisää täältä.

Kruununhaan työt

Myös Kruununhaassa melua aiheuttavat työt, kuten porapaalutus ja lyöntipaalutus, jatkuvat. Lisäksi Kruununhaassa puretaan vielä toukokuun ensimmäisellä viikolla nykyisen Hakaniemensillan reunapalkkia, mistä aiheutuu kovempaa melua. Reunapalkin purun jälkeen rakennetaan väliaikainen ramppi, jota pitkin jalankulun ja pyöräilyn väylä siirtyy sillan päältä jonkin verran nykyistä aikaisemmin alas Pohjoisranta-kadulle.

Pohjoisrannassa valmistellaan myös isompaa liikennejärjestelyä, joka otetaan käyttöön toukokuun loppupuolella. Tällöin kaikki moottoriajoneuvoliikenne siirtyy rannasta lähemmäksi rakennuksia, jotta rantaan saadaan tilaa sillan- ja kadunrakennustöille.

Liikennejärjestelyjen muutoksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Sillan pielessä on käynnissä myös paineellisen jäteviemärin rakennustyö. Kyseessä on lopullinen viemärilinja, joka otetaan käyttöön uuden sillan valmistuttua.

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta

Helsingin Merihaka

Hakaniemenranta 12
00530 Helsinki

Y-tunnus: 0118005-8

Tilaa Postia | Order information

Syöte ei kelpaa

Helsingin Merihaka Oy