Skip to main content

Tuhti paketti Hakaniemen alueen kehityksestä juuri nyt

Hakaniemi alueena

Hakaniementorin monumentaalinen mittakaava ja ympäröivä rakennuskanta muodostavat Helsingin yhden tunnetuimmista julkisista tiloista. Erityisiä maamerkkejä torin ympäristössä ovat Ympyrätalo, kauppahalli, Metallitalo ja Helsingin työväentalo.

Tori ja kauppahalli koetaan kaupunkilaisten omiksi paikoiksi, joihin tullaan kauempaakin ostoksille ja kahville. Peruskorjauksen valmistuttua kauppahalli jatkaa elämäänsä Hakaniemen kiintopisteenä, ja uusi terassi tuo monipuolisuutta hallin palvelutarjontaan. Ruoka eri muodoissaan on yksi alueen identiteetin keskeisimpiä elementtejä.

Merellisyys on aina ollut keskeinen osa Hakaniemen identiteettiä. Torilta avautuvat näkymät kohti Siltavuorensalmea.

Tutustu alueen kehitystilanteeseen tästä linkistä

Leikkipuistojen kesä alkaa 5. kesäkuuta

Tiedote 5/2023

Leikkipuistojen ohjattu toiminta kutsuu alle kouluikäisiä lapsia perheineen mukaan toimintaan. Koululaisille on kesäpäivinä tiedossa omaa ohjattua toimintaa. Maksutonta kesäruokaa tarjoillaan alle 16-vuotiaille lapsille.

Jokainen kesällä auki oleva leikkipuisto tarjoaa toimintaa eri-ikäisille lapsille: vauvaperheille, leikki-ikäisille ja koululaisille. Kuva: Konsta Linkola

Koululainen voi viettää koko kesäpäivänsä ammattitaitoisten ohjaajien kanssa turvallisesti leikkipuistossa. Osassa leikkipuistoja on myös päiväleiritoimintaa, joihin ilmoittautuminen alkaa myöhemmin keväällä.

Jokaisessa auki olevassa leikkipuistossa on mukavaa toimintaa vauvaperheille, leikki-ikäisille ja koululaisille. Kesäpäivän leikkien ohessa tarjoillaan päivittäin leikkipuistojen kesäruoka kello 12.00 alle 16-vuotiaille lapsille. Kesäruokaa tarjoillaan 5.6.-4.8.2023.

Tule leikkipuistoon yksin tai yhdessä kaverin kanssa - Leikin ääni kuuluu Helsinkiin!

Tilannekatsaus – kevät 2023

Tiedote 11.4.2023

Näkinsilta 11.4.2023. Näckens bro 11.4.2023.

Kruunusillat-hankkeen rakennustyöt ovat tulevana kesällä sekä kiivaimmillaan että alueellisesti laajimmillaan.

Työt Hakaniemen alueella

Tällä hetkellä Hakaniemen alueen vesihuoltotöistämme on jo valmiina lähes puolet, ja uusien katu- ja siltarakenteiden alle tulevista paalulaatoista noin 80 %. Kokonaisuutena kaikista Hakaniemen alueen katu- ja kunnallisteknisistä töistämme sekä siltatöistämme on valmiina reilu kolmannes.

Kuluvan vuoden aikana valmistuu kohteita: uusi Näkinsilta saadaan käyttöön kesän korvalla. Lisäksi Hakaniemenkadun ja Miina Sillanpään katuremontit valmistuvat.

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on edennyt siten, että alkuvuoden aikana olemme asentaneet sillan teräsrunkoa, ja työmme jatkuvat sillan kannen rakentamisella. Silta valmistuu vuonna 2024, ja sen jälkeen puramme vanhan sillan.

Ensimmäiset kiskoasennukset Hakaniemessä alkavat loppukeväästä. Vuoden 2023 aikana tarkoituksenamme on asentaa kiskoja noin 300 metriä, jolloin ratatöistämme ja siihen liittyvästä tekniikasta on tehty noin kolmannes.

Työt raitiotiesilloilla

Merihaansillan rakentaminen on käynnissä sekä Hakaniemen että Kalasataman Nihdin puolella.

Nihdin ja Korkeasaaren välisen Finkensillan kannen valamme alkukeväällä, minkä jälkeen jännitämme sillan.

Valumuotin purkamisen jälkeen asennamme sillan kaiteet ja sillan alle huomattavan määrän varausputkia sekä viimeistelemme sillan betonipinnat.

Korkeasaaressa teemme kesän aikana louhetäyttöjä maalla, rakennamme vesihuoltoa (hulevesilinjat, vesijohdot ja jätevesiviemärit) sekä teemme tukimuurien yläosien paikallavaluja.

Korkeasaaren ja Laajasalon välisen Kruunuvuorensillan viimeisen lanseerauksen eli tunkkauksen Laajasalon puolelta teemme huhtikuun alussa, jonka jälkeen lanseerauksia tehdään Korkeasaaren puolelta.

Kevään lopulla alkavat kannen valut. Valamme sillan lohkoissa, ja valutyöt kestävät pitkään.

Olemme jo valaneet Kruunuvuorensillan Laajasalon puoleiset välituet. Sillan kaikki välituet ovat valmiina kesällä. Merinostureilla tehtävät suurlohkojen asennukset teemme loppukesällä.

Työt Laajasalossa

Laajasalossa rakentaminen etenee koko Koirasaarentiellä ja lähikaduilla. Parhaillaan käynnissä ovat kunnallistekniset työt ja yhteiskäyttöpylväiden, eli valaisin- ja ajolankapylväiden, perustusten asennus.

Myöhemmin tänä vuonna Kruunusillat-työt laajenevat myös Laajasalontielle.

Viime vuonna asensimme Haakoninlahteen Laajasalon ensimmäiset raitiotiekiskot. Kesällä uutta rataa nähdään myös Koirasaarentiellä.

Yhä näyttää siltä, että raitiotien matkustajaliikenne voisi alkaa luvatusti vuoden 2027 aikana.

Tiedote

Hakaniemen kesä

Tiedote 4.5.2023

 

Uuden Hakaniemensillan työmaa huhti-toukokuun vaihteessa 2023.

Kevät on kääntymässä Kruunusillat-hankkeen kolmanneksi kesäksi, joka samalla on koko hankkeen tehokkain työjakso. Työt ovat tänä kesänä paitsi kiivaimmillaan, myös alueellisesti laajimmillaan: niitä tehdään koko hankealueella. Jostain valmiistakin päästään jo nauttimaan.

Tänä kesänä Hakaniemessä ja Kruununhaassa ei enää ainakaan pitkäkestoisesti jouduta kärsimään kauas kantautuvasta paalutusmelusta, mutta pienempiä meluisia töitä kuten louhintaa (eli räjäytyksiä ja kallionporausta) ja pontitusta tehdään jatkuvasti monissa eri paikoissa.

Liikennejärjestelyt

Alkuvuoden aikana Hakaniemessä on tehty useita pieniä liikenteellisiä muutoksia, jotka ovat valmistelleet nyt toukokuun alussa tapahtuvia isompia liikennejärjestelyitä. Hakaniemen torikadun ja John Stenbergin rannan liikenteenvälityskykyä on parannettu, sillä esimerkiksi osa busseista on siirtynyt kulkemaan niitä pitkin.

Perjantaina 5.5. tapahtuva iso muutos on Haapaniemenkadun muuttuminen moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaiseksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei Sörnäisten rantatieltä enää pääse autolla kääntymään Haapaniemenkadulle ylös Kallion suuntaan, vaan on kierrettävä Ympyrätalon ohi Porthaninkadulle ja sieltä Haapaniemenkadulle. Kaupunkiin saapuessaan kannattaakin Sörnäisten rantatien sijasta suunnata suoraan Sturenkadulle, jos on menossa Haapaniemenkadulle.

Seuraava isompi muutos on Hakaniemenkadun sulkeminen moottoriajoneuvoliikenteen läpiajolta maanantaista 8.5. alkaen. Sulku kestää vuoden 2023 loppuun saakka. 

Ratatyöt

Varsinaisella Kruunusillat-raitiotien linjauksella Hakaniemenrannassa on tähän saakka tehty monenlaisia pohjanvahvistus- ja kunnallisteknisiä työvaiheita. Töiden tarkoituksena on ollut luoda uutta, toimivaa ja aikaa kestävää katuympäristöä, mutta myös siirtää vanha kunnallistekniikka pois ratalinjauksen alta. Nyt ollaankin jo siinä pisteessä, että varsinaiset radanrakennustyöt on voitu aloittaa.

Ratarakentaminen aloitettiin toukokuun alussa nykyisen Hakaniemensillan länsipuolella ja se etenee muutamassa eri pätkässä kohti Siltasaarenkatua. Ratatyöt etenevät nopeasti, ja jo ensimmäisen viikon jälkeen nähdään valmista rataa ensimmäisillä työalueilla.

On mahdollista, että ratatöitä tehdään myös yöaikaan, mikäli alkukesä osoittautuu kovin helteiseksi. Hitsausta ei voida tehdä liian lämpimissä olosuhteissa.

Ratatöitä tehdään tällä erää kesäkuun alkupuolelle saakka, ja sitten ne jäävät tauolle odottamaan muiden töiden valmistumista. Vielä tämän vuoden syksyllä saadaan tehtyä jonkin verran lisää, ja viimeiset pätkät vuosina 2024-2025.

Tänä kesänä uutta rataa saadaan tehtyä Hakaniemeen 250-300 metriä. Tarkka metrimäärä riippuu monesta asiasta, sitä rataa rakennetaan vielä tässä vaiheessa täysin muiden työvaiheiden ja niitten vaatimien liikennejärjestelyjen ehdoilla.

Näkinsillan valmistuminen

Hitaasti edennyt kevät vaikutti jonkin verran uuden Näkinsillan töihin, mutta esimerkiksi kaideasennukset ja sillan tukeen sijoittuvan jätevesipumppaamon rakennustyöt ovat edenneet normaalisti.

Tällä hetkellä odotetaan sopivaa säätä sillan kannen vesieristystöille. Kun ne saadaan tehtyä, uskallamme kertoa sillan avajaispäivämäärän. Uskomme, että avajaisia voidaan viettää kesäkuun loppupuolella.

Jos näin käy, väliaikaisen siltarakennelman purkutyöt ajoitetaan heinäkuulle. Tuolloin luvassa on jonkin verran yötöitä, jotta purku saadaan tehtyä ilman suurempia liikennehäiriöitä.

Merihaansilta

Hakaniemenrannasta Nihtiin kuljetaan tulevaisuudessa Merihaansiltaa pitkin. Tämän uuden raitiotieliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun sillan rakentamisaikataulu on sidoksissa Hanasaaren voimalan hiilikuljetusten loppumiseen. Voimalan toiminta on nyt ajettu alas, mutta hiiltä kuljetetaan vielä kesän ajan laivoilla pois voimalasta.

Elokuun lopussa virallinen laivaväylä suljetaan, mutta salmesta pääsee veneillä läpi vielä senkin jälkeen. Väliaikaiseen työsiltaan jätetään kulkuaukko, joka on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea. Kulkuaukon sijainti muuttuu työn edetessä. Merihaansillan lopullinen alituskorkeus arviolta vuodesta 2026 alkaen on 2,5 metriä.

Tänä kesänä Merihaansillan työmaalla tehdään tukirakenteita, ja sen jälkeen valmiilla lohkoilla aloitetaan sillan kannen teline- ja muottityöt. Vesistöalueen paalutuksia jatketaan elokuussa luontotauon loputtua.

Merihaansilta otetaan käyttöön samanaikaisesti, kun Kruunusillat-raitiotieyhteys muutenkin valmistuu.

Hakaniemensilta

Uuden Hakaniemensillan teräsrungon kaikki lohkot eli pääpalkit on saatu asennettua alkuvuoden 2023 aikana. Tämän vaativan työvaiheen valmistuminen on iso askel sillanrakentamisessa. Nyt lohkoja hitsataan kiinni toisiinsa, ja tämä työvaihe kestää toukokuun puoleen väliin saakka. Kun hitsaukset valmistuvat, aloitetaan sillan kannen muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. Näissä töissä meneekin käytännössä koko loppuvuosi.

Sen jälkeen sillalle täytyy vielä tehdä pintarakenteet, verhoilut ja varustelut, kuten sillan kaiteiden asennukset. Jos kaikki sujuu suunnitellusti, pääsemme uudelle sillalle vuoden 2024 aikana.

Tänä ja seuraavana kesänä Hakaniemensiltojen alituskorkeus on normaalia matalampi eli 3,5 metriä, koska molemmat sillat ovat vielä paikoillaan eikä virallista väylää ole voitu vielä siirtää siihen kohti, jossa se tulee lopputilanteessa olemaan. Väylän siirto tehdään sitten, kun vanha siltä on purettu ja tarvittavat ruoppaukset päästään tekemään. Lopullinen alituskorkeus veneilykaudesta -25 alkaen on 4,7 metriä.

Kruununhaan työt

Kruununhaassa katutyöt ovat suurilta osin olleet talven ajan tauolla, ja töitä on tehty ainoastaan rannassa ja siltatyömaalla. Kesä tuo tullessaan muuttuvia liikennejärjestelyjä, sillä esimerkiksi vesihuollon asennukset jatkuvat.

Toukokuussa aloitetaan Pohjoisranta-kadun uuden kiertotien valmistelu. Kiertotie rakennetaan rantaan talven aikana nousseen uuden tukiponttiseinän taakse, rannan puolelle. Se valmistuu ja otetaan käyttöön kesäkuun loppuun mennessä, jos kaikki sujuu ongelmitta. Samanaikaisesti tehdään muita, pienempiä järjestelyjä, joista kaikista tiedotetaan erikseen aikataulun varmistuttua.

Kun kiertotie on käytössä, päästään kaivamaan Pohjoisranta 24 ja 26 -kiinteistöjen väliin syvä kaivanto, joka tarvitaan paineellisten jätevesiputkien ja hulevesiputkien asennusta varten. Kaivanto on niin syvä, että merivettä joudutaan pumppaamaan siitä pois yötä päivää. Pumppauksesta aiheutuu jonkin verran melua.

Kaivannossa joudutaan tekemään myös kovaa melua aiheuttavia työvaiheita, kuten porapaalutusta ja pontinlyöntiä. Nämä työvaiheet eivät ole onneksi kovin pitkäkestoisia. Tämänhetkisen arvion mukaan kovemmasta melusta joudutaan kärsimään noin kahden viikon ajan. Tiedotamme työn ajankohdasta tarkemmin, kun se varmistuu.

Koko hankkeen tilanne

Kokonaisuutena Kruunusillat-raitiotiehanke etenee aikataulussaan, ja liikennöinti on määrä aloittaa vuonna 2027.

Hakaniemenranta

Hakaniemenkatu 7:n kohdalla aloitetaan louhinta viikolla 15

Tiedote 6.4.2023

11.4.2023 alkaen Hakaniemenkatu 7:n kohdalla aloitetaan kallion poraus- ja räjäytystyöt, jotka kestävät alkuvaiheessa arviolta huhtikuun ajan. Toukokuussa työalueet Hakaniemenkadulla laajenevat ja myös louhinnat jatkuvat mahdollisesti koko kesän ajan. Töiden laajenemisesta tiedotetaan erikseen aikataulun varmistuttua.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset. Räjäytyksiä on enintään 3-5 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 9-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein. Kaikki liikenne kadulla pysäytetään muutamiksi minuuteiksi.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia eli korvatulppia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksessä.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Hakaniemenranta