Kevättalven töitä Kruununhaassa

Tiedote 25.1.2023

Työmaakuva on otettu 23.1.2023.

Kokosimme lyhyen yhteenvedon alkuvuoden töistämme Kruununhaassa. Alkuun toteamme, että katutyöt ovat Kruununhaan puolella toistaiseksi lepotilassa, eikä kevättalven aikana juurikaan kajota tämänhetkisiin kulkureitteihin.

Sen sijaan rannassa siltatyömaan luona tapahtuu monenlaista. Marraskuussa aloitettu rantamuurin porapaalutustyö on nyt valmistunut, ja tällä hetkellä tehdään porapaalujen ankkurointia ja paalujen valua. Tämä työ ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa.

Lisäksi rannassa on käynnissä on tukiseinän pontitus, jota tehdään vielä tämän viikon (viikko 4) loppuun saakka. Pontinlyönnistä kuuluu ajoittaista melua, ja sitä tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Pieni pätkä seinästä jää vielä tekemättä, koska muutamia muita työvaiheita pitää saada valmiiksi, ennen kuin se voidaan tehdä loppuun. Viimeistely tehdään helmikuun aikana, ja silloin melua aiheuttava työ kestää noin yhden päivän.

Ponttiseinä tehdään, koska sen taakse (rannan puolelle) rakennetaan uudelle sillalle johtava katu. Valmiin tienpinnan korkeus on sen verran ylhäällä verrattuna merenpinnan tasoon, että pitää rakentaa tukiponttiseinä, jotta sillan ja uuden kadun valmistuttua päästään korkeuserosta huolimatta turvallisesti kaivamaan nykyinen väliaikainen kiertotie pois ja purkamaan vanhaa siltaa.

Kun uusi Hakaniemensilta valmistuu, liikenne siirtyy uudelle katulinjaukselle. Sen jälkeen nykyinen kiertotie ja vanha silta puretaan pois. Niiden kohdalle joudutaan sitten vielä tekemään paalulaatat, joten jonkin verran meluavia työvaiheita on luvassa vielä vuonna 2024. Paalulaattojen päälle asennetaan uusi kunnallistekniikka.

Tämän kaiken päälle rakennetaan uusi liikennevaloristeys, jonne pääsee kaartamaan sitten vaikkapa Helsingin lyhimmän kadun, Välikadun, kautta.

Siltatyömaalla tehdään tällä hetkellä esimerkiksi tukimuurin muotti-, raudoitus- ja betonointityötä. Muotit rakennetaan laudoista, joten työmaalla näkyy tällä hetkellä lautakasoja.

Viikolla 9 tai 10 Kruununhaan puolelle pystytetään iso nosturi, joka vielä tällä hetkellä on Hakaniemen puolella. Sillä nostetaan sillan teräsrungon osia paikoilleen.

Pahoittelemme meluhäiriöitä. Myös työmaavalot ovat häirinneet joitakin asukkaita. Työmaalla yritetään säätää ja sammutella valoja, mutta kun töissä on monta porukkaa eri aikoina, ei valojen säätö ole kovin yksinkertaista. Olemme menossa kuitenkin kohti valoisampaa vuodenaikaa, eivätkä valot sitten enää ole häiriöksi. Myös melu on koko ajan vähenemään päin.

Pylonin perustaminen

Tiedote 18.1.2023

Kruunusillat; Kruunuvuorensilta

Kruununvuorensillan rakenteen keskeinen osa ja näkyvin elementti on 135 metrin korkeuteen nouseva pyloni. Pyloni kohoaa metrin korkeammalle kuin Kalasataman korkein tornitalo.

Pyloni toimii Kruunuvuorensillan välitukena ja siihen tukeutuu vinoköysiosuuden teräspalkistot. Vinoköysiä tulee yhteensä 17 paria pylonin molemmin puolin.

Pylonin havainnekuva.

Pyloni perustetaan kalliovaraisena ja alemman peruslaatan perustamistaso on -9,5 m. Pylonin alempi peruslaatta on kooltaan 18 m x 18 m x 4,5 m. Peruslaatan raudoitteena toimii 250 000 kg painoinen raudoitehäkki, joka lasketaan paikoilleen telaristikkonosturilla. Alemman peruslaatan muottina toimii kallioon louhittu potero, jonne raudoitehäkki eli katiska seuraavaksi lasketaan. Peruslaatan valu tehdään vedenalaisena valuna katiskaan asennettujen valuputkien avulla.

Pylonin alemman peruslaatan muottina toimii kallioon louhittu potero.

Vedenalaisessa valussa, valun aikana, betonimassan sisään ei saa joutua ilmaa tai vettä. Tästä syystä valuputken pää pidetään koko valun ajan tuoreen betonimassan sisällä betonin pumppauksen aikana. Vedenalaisessa valussa massaa ei tiivistetä. Vedenalaisissa betonoinneissa sukeltajalla on merkittävä rooli valun onnistumisessa, koska sukeltaja suorittaa betonoinnin. Yhteys pinnalle tapahtuu radiopuhelin- ja/tai videoyhteydellä.

Maavaraisen peruslaatan päälle valetaan toinen, kooltaan hiukan pienempi peruslaatta. Tämän laatan koko on 12 m x 12 m x 3,5 m. Alempi peruslaatta tehdään vedenalaisena työnä, mutta tämän päälle tulevat rakenteet tehdään kuivatyönä. Näiden peruslaattojen päälle alkaa kohoamaan pyloni.

Seuraava työvaihe on raudoitehäkin eli katiskan nostotyö, joka tehdään lähiaikoina, suotuisten tuuliolojen vallitessa.

Julkinen liikenne, Hakaniemenranta, Kruunusillat

Näkinkujalla tehdään kovaa melua aiheuttavaa louhintaa 13.1. alkaen

Tiedote 11.1.2023

13.1.2023 alkaen Näkinkujalla tehdään kallion porausta ja räjäytystöitä, jotka kestävät arviolta kolme viikkoa. Räjäytyksiä on enintään 2-3 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 9-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Näkinaukion reunalla, Sörnäisten rantatien ja Näkinkujan risteyksessä.

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Hakaniemenranta

Miina Sillanpään kadulla tehdään kovaa melua aiheuttavaa työtä viikoilla 4 ja 5

Tiedote 19.1.2023

23.1.2023 alkaen Miina Sillanpään kadulla tehdään kovempaa melua aiheuttavaa porapaalutusta, joka kestää noin viikon. Tämän jälkeen työ jatkuu pontinlyönnillä tämänhetkisen tiedon mukaan viikolla 5. Myös pontinlyönti kestää ensimmäisessä vaiheessa noin viikon.

Kovempaa melua aiheuttavia työvaiheita tehdään arkipäivisin klo 7-18 välillä. Porapaalutusta ja pontinlyöntiä tehdään kaivannon ja vanhan kunnallistekniikan tukemista varten.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheista aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Näkinaukion reunalla, Sörnäisten rantatien ja Näkinkujan risteyksessä.

Joulunajan työt

Tiedote 23.12.2022

Työmaamme hiljenevät joulun viettoon joulupyhien ajaksi. Työt jatkuvat kuitenkin heti 27.12. niin Hakaniemessä, Kruununhaassa, Laajasalossa kuin merelläkin.

Myös erittäin kovaa melua aiheuttavia töitä on luvassa. Merihaansillan työmaalla jatketaan työsillan paalutusta heti joulun jälkeen viikolla 52. Koirasaarentien itäpäässä alkaa kallion louhinta viikolla 1.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt yleensä arkena klo 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Helsingin Merihaka

Hakaniemenranta 12
00530 Helsinki

Y-tunnus: 0118005-8

Tilaa Postia | Order information

Syöte ei kelpaa

Helsingin Merihaka Oy