Skip to main content

Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteysalueella muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin 29.11.2023 alkaen

Tiedote 28.11.2023

Viherniemenkadulta jalankulku ja pyöräily ohjataan ensin Hakaniemenkadun yli ja sitten Hakaniemenrannan eteläreunaan.

Asfaltointi- ja muut pintarakennetyöt ovat käynnissä Hakaniemenrannassa ja Hakaniemenkadulla, ja jalankulun ja pyöräilyn reitit muuttuvat töiden edetessä.

Keskiviikon 29.11. aikana nykyinen suojatie Hakaniemenranta 6:n (Opetushallitus) vierestä poistuu käytöstä, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan kulkemaan Viherniemenkadulta Hakaniemenkadun yli ja siitä Hakaniemenrantaan.

Järjestelyn kesto on joitakin viikkoja.

Pahoittelemme häiriöitä.

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta

Sörnäisten rantatiellä ja Haapaniemenkadulla muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin viikolla 47

Tiedote 16.11.2023

Haapaniemenkatu 6 -kiinteistö ohitetaan siirtymällä suojatietä pitkin kadun toiselle puolelle. Sörnäisten rantatie 13 -kiinteistöön on kulku kiinteistön keskeltä ja molemmista päistä.

Kruunusillat-allianssi uusii kunnallistekniikkaa Sörnäisten rantatiellä ja Haapaniemenkadulla. Maanantaista 20.11.2023 alkaen työt aiheuttavat muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin kiinteistöjen Haapaniemenkatu 6 ja Sörnäisten rantatie 13 kohdalla.

Haapaniemenkatu 6 -kiinteistö ohitetaan siirtymällä suojatietä pitkin toiselle puolelle katua.

Sörnäisten rantatie 13 -kiinteistöön kulku tapahtuu rakennuksen keskeltä sekä molemmista päistä.

Järjestelyjen kesto on tämänhetkisen arvion mukaan jouluun saakka.

Pahoittelemme häiriöitä.

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Merihaansilta, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta

Siltasaarenkadun kunnallistekniset työt hidastavat pohjoisen suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä ajalla 25.10.-28.11.2023

Tiedote 23.10.2023

 

Moottoriajoneuvot käyttävät raitiovaunujen kanssa samaa kaistaa noin 50 metrin matkalla.

Kruunusillat-allianssi uusii kunnallistekniikkaa Siltasaarenkadulla valmistellen vuoden 2024 alussa alkavaa isompaa katuremonttia. Työ aiheuttaa tässä vaiheessa kaistamuutoksia Siltasaarenkadulla Pitkänsillan jälkeen, John Stenbergin rannan risteyksen kohdalla noin 50 metrin matkalla. Kadun itäreunan ajokaista suljetaan tilapäisesti ja autoliikenne kulkee pohjoisen suuntaan vain yhtä kaistaa pitkin, joka on samalla raitiovaunukaista. 

Järjestely saattaa hidastaa pohjoisen suuntaan kulkevaa liikennettä erityisesti iltapäiväruuhkan aikaan. Vaihtoehtoinen reitti pohjoisen suuntaan kulkee Liisankadun ja Pohjoisrannan kautta.

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Pitkänsillan itäreunassa muuttuu samalla pyöräilylle kaksisuuntaiseksi. John Stenbergin rannan risteyksessä reitti ohittaa työmaan uutta luiskaa pitkin. Risteyksessä oleva suojatie siirtyy noin 15 metriä idemmäksi.

John Stenbergin ranta on jo aiemmin muutettu yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan, ja liikenne kulkee yhdellä kaistalla. Risteyksestä pääsee edelleen kääntymään molempiin suuntiin Siltasaarenkadulle.

Järjestely on voimassa arviolta 28.11.2023 saakka.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulku on mahdollista molemmilla puolilla sekä Siltasaarenkatua että John Stenbergin rantaa, mutta kyseisten katujen risteysalueella kuljetaan uutta luiskaa pitkin ja suojatie siirtyy noin 15 metriä idemmäksi.

Vaikutukset pyöräilylle


Pyöräilyn reitti Pitkänsillan itäreunassa muuttuu kaksisuuntaiseksi. John Stenbergin rannan risteyksessä reitti ohittaa työmaan uutta luiskaa pitkin.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Merihaansilta, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen hidastaa keskustan suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä Kruununhaassa ajalla 20.11.-4.12.2023

Tiedote 15.11.2023

 

Ajokaistojen yhdistymisen liikennemerkki (kuvassa vasemmalla) velvoittaa autoilijat etenemään yhdistyviltä kaistoilta vuorotellen yksikaistaiselle osuudelle. (Kuvat: Väylävirasto ja Liikenneturva)

Kruunusillat-allianssi rakentaa uuden Hakaniemensillan ja siihen liittyvät uuden katujärjestelyt molemmin puolin Siltavuorensalmea. Työ aiheuttaa kaistamuutoksia moottoriajoneuvoliikenteelle Pohjoisrannassa, Hakaniemensillan eteläpäässä 20.11.2023 alkaen arviolta kahden viikon ajan. Keskustan suuntaan menevät ajokaistat yhdistyvät sillan jälkeen ja autoliikenne kulkee keskustan suuntaan yhdellä kaistalla noin 200 metrin matkalla.

Liikennekapasiteetin maksimoiseksi järjestelyssä on käytössä ajokaistojen yhdistymisen liikennemerkki, joka velvoittaa autoilijat noudattamaan kyseisessä kohdassa ns. vetoketju-periaatetta. Tällöin yhdistyvältä kaistoilta edetään vuorotellen yksikaistaiselle osuudelle.

Kumpikaan kaista ei siis ole päättyvä kaista, vaan ne yhdistyvät tasavertaisina. Kaistojen vaihteluun ei ole tarvetta, ja näin liikenteen sujuvuus on parempaa.

Järjestely saattaa hidastaa keskustan suuntaan kulkevaa liikennettä erityisesti aamuruuhkan aikaan, mutta autoilijat pystyvät oikealla ajotavalla vähentämään haittaa merkittävästi.

Järjestely on voimassa arviolta 4.12.2023 saakka.

Uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön tämänhetkisen arvion mukaan alkukesästä 2024.

Vaikutukset jalankululle


Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistojen yhdistyminen saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Merihaansilta, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta

Sörnäisten rantatiellä liikennejärjestelymuutokset hidastavat moottoriajoneuvoliikennettä torstaina 19.10. klo 18 alkaen

Tiedote 19.10.2023

Sörnäisten rantatiellä tehdään ajokaistojen siirtoja ja liikennevalomuutoksia torstaina 19.10. klo 18 alkaen. Osa ajokaistoista joudutaan sulkemaan työn ajaksi, mutta liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin vähintään yhtä kaistaa pitkin.

Haapaniemenkadun ja Sörnäisten rantatien risteyksen liikennevalot ovat pois käytöstä työn ajan. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Työllä ei ole vaikutusta jalankulun tai pyöräilyn reitteihin.

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta