Skip to main content

Helsingin kaupunkistrategian uusi yhteenveto kokoaa keskeisiä onnistumisia ja haasteita

Tiedote 7.12.2023

Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategiasta on valmistunut uusi yhteenveto strategian edistymisestä ja haasteista.

Kasvun paikka -kaupunkistrategian 2021-2025 toimeenpanoa seurataan jatkuvasti osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Kuva: Juha Valkeajoki / Sherpa

Yhteenveto tarkastelee strategian toimeenpanon etenemistä vuoden 2023 kolmannella ennustekaudella. Kaupunkistrategian toimeenpanoa seurataan jatkuvasti osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.

Nuoret ovat palanneet kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin

Yksi ennustekauden onnistumisista on se, että kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden käyntikertojen tavoite on ylittymässä. Erityisesti nuoret ovat palanneet palveluihin odotetusti. Kouluterveyskyselyn mukaan aiempaa useampi lapsi ja nuori liikkuu vähintään tunnin päivässä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), ja harrastaminen on lisääntynyt. 

Onnistuminen on myös se, että Helsinki sijoittui matkailukohteiden kestävyyttä mittaavan Global Destination Sustainablity (GDS) -indeksissä neljännelle sijalle, kun se aiemmin oli sijalla 12. 

Tehostetun talvihoidon pyöräilyverkko laajenee tänä vuonna 10 kilometriä, jolloin sen pituus on 105 kilometriä.

Osallistuvan budjetoinnin eli Oma Stadi -ehdotusten kerääminen onnistui hyvin. OmaStadissa helsinkiläiset voivat ehdottaa, mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Lokakuussa kerättyjä ehdotuksia tuli ennätykselliset 1 626 kappaletta.

Työvoiman saatavuus edelleen heikko monilla aloilla

Strategian toteutumista haastaa se, että työvoiman saatavuus on edelleen heikko monilla aloilla, kuten varhaiskasvatuksessa ja oppilashuollossa. 

Kustannustason nousu ja taloudellinen epävarmuus heijastuvat laajasti kaupungin toimintoihin. Kustannustason nousu lisää kaupungin menoja ja vaikeuttaa investointien toteuttamista. Helsinki on reagoinut heikkoon taloustilanteeseen monin tavoin, muun muassa sopeuttamalla ja tehostamalla toimintaa sekä laatimalla pidemmän aikavälin toimenpidesuunnitelmia.

Asuntotuotantotavoitetta ei ennusteen mukaan saavuteta tänä vuonna(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Asuntoja on valmistunut 5 608 ja rakentamaan on aloitettu 3 833 asuntoa. Uusien asuntojen myynti on hidastunut merkittävästi ja valmistuneita hitas- ja asumisoikeusasuntoja on tyhjänä.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta huolena on se, että lokakuussa julkaistun kouluterveyskyselyn tulosten mukaan mielen hyvinvoinnin haasteet ovat yleistyneet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Aiempaa useampi lapsi ja nuori kokee kasvuympäristönsä turvattomaksi. Muun muassa fyysisen uhan, syrjinnän ja koulukiusaamisen kokemukset ovat yleistyneet. 

Tiedote